Sandra Benhaim: Sparkler 1 & 3 Linked

Sandra Benhaim: Sparkler 1 & 3 Linked

$500.00
Sparkler 1 & 3 Linked, watercolor on paper painting by Collective Member Sandra Benhaim.  Frame size: H 9" x W 17"